Pay online satta king

LAST TIMINGS

CHARMINAR___ 01:00
DAIMOND______12:00
JAGAT RAJ___ 01:00
LUCK786______ 04:00
HARYANA KING 03:15
KARNAL KING 05:45
KAILASH KING 08:00
LUCKY_______ 09:00
RAJDARBAR 01:00
Delhi bajar 2:50
Sree Ganesh 3:50
FARIDABAD 5:40
GAJIYABAD 7:40
GALI CHOR 10:40
DISAWAR 2:00

RATE : GAME
JODI RATE ((100–KE 8000))
HARUP RATE ((1000–KE 9000))

Khayiwal Bhi Apna Parcha Commission Par Bej Sakte H

NOTE :- अगर आपका पैसा जमा है तो आपको का इंतजार करने की जरूरत नही आपका गेम माना जाऐगा

GAYAPRASAD